Slide-​6

Vejeteryan Menu

Deni­zli Kebap her ne kadar et üzer­ine kalitesini ispat­lamış olsada, menü­lerinde Başka hiç biry­erde göre­meye­ceğiniz kendine has Sebzeli yemek­lerini vejeteryan ve diyet yapan­lara sunmaktadır.

Adres­imiz..

  • Pınartepe Mah. Yavuz Sul­tan Selim, Hilal Kon­akları 32L Beykent-B.Çekmece. Tele­phone: +90 212 258 20 20 E-​mail: Bu e-​Posta adresi isten­meyen posta engel­leyi­ci­leri tarafın­dan korunuyor. Görün­tüle­mek için JavaScript etkin­leştir­ilme­lidir.

Site İçer­iğinin Tüm Hak­ları DenizliKebap258 Markasına Aittir..

Rez­er­vasyon

Sosyal Medya

Face­Book

Twit­ter

User Login