Slide-​1

Pide Menü­leri.

Deni­zli Kebap Pide Salon­larının Usta Aşçılarını Sizlerle buluş­tur­mak­tan gurur duyar.. İste­nilen malze­m­eye göre yapılan pideler­imiz ter­ayağlu hazmı kolay diyet boz­mayan şek­ilde fırınlanmaktadır..

Adres­imiz..

  • Pınartepe Mah. Yavuz Sul­tan Selim, Hilal Kon­akları 32L Beykent-B.Çekmece. Tele­phone: +90 212 258 20 20 E-​mail: Bu e-​Posta adresi isten­meyen posta engel­leyi­ci­leri tarafın­dan korunuyor. Görün­tüle­mek için JavaScript etkin­leştir­ilme­lidir.

Site İçer­iğinin Tüm Hak­ları DenizliKebap258 Markasına Aittir..

Rez­er­vasyon

Sosyal Medya

Face­Book

Twit­ter

User Login